Kernelementen van duurzaamheidscommunicatie: vertrouwen en impact opbouwen

Vandaag is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om helder te communiceren over hun duurzaamheidsinitiatieven. Enerzijds voelen ze de druk van aandeelhouders, klanten en leveranciers, anderzijds groeit het besef dat een “duurzaamheid eerst”-mentaliteit op de lange termijn concurrentievoordelen en een interessant economisch model kan bieden. Navigeren door complexe regelgeving en het vermijden van beschuldigingen van greenwashing blijft echter een uitdaging.

Toch is het essentieel dat bedrijven hun duurzaamheidsstrategie en -initiatieven delen. Zo krijgen consumenten en andere stakeholders een correct inzicht en kunnen ze de meest duurzame keuze maken. Bovendien kunnen bedrijven elkaar inspireren en leren van elkaars uitdagingen. Wil jij aan de slag met duurzaamheidscommunicatie maar weet je niet waar te beginnen? Wij lichten in deze blogpost de vijf kernelementen van effectieve duurzaamheidscommunicatie toe.

De definitie van duurzaamheidscommunicatie

Laat ons beginnen bij het begin met de definitie van duurzaamheidscommunicatie. Duurzaamheidscommunicatie, ook wel impactcommunicatie genoemd, is het continu proces van het delen van informatie, zowel intern als extern, over de inspanningen van een bedrijf om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het gaat om het duidelijk, eerlijk en transparant overbrengen van de duurzaamheidsdoelen, -initiatieven en -prestaties aan de verschillende belanghebbenden. Onderbouwd met duidelijke data zodat stakeholders weten welke stappen het bedrijf onderneemt nu en in de toekomst om die doelstellingen te realiseren en binnen welke tijdspanne. Continuïteit is cruciaal om de voortgang van de duurzaamheidsdoelen inzichtelijk te maken en vertrouwen op te bouwen met alle stakeholders.

De 5 kernelementen van duurzaamheidscommunicatie

1. Transparantie

Transparantie is de hoeksteen van duurzaamheidscommunicatie. Bedrijven moeten helder, nauwkeurig en volledig informeren over hun duurzaamheidsinspanningen. Dit betekent zowel de positieve resultaten als lopende uitdagingen. Transparantie schept vertrouwen bij belanghebbenden en toont een oprechte betrokkenheid bij duurzaamheid.

Voorbeeld:
Wanneer je communiceert over het verminderen van CO2-uitstoot, geef dan gedetailleerde informatie over de emissiebronnen, reductiedoelen en voortgang. Maak complexe gegevens toegankelijker met visuele hulpmiddelen zoals grafieken en infographics.

2. Specificiteit

Specificiteit betekent nauwkeurig zijn over de duurzaamheidsclaims van een bedrijf. Vage uitspraken kunnen leiden tot scepticisme en beschuldigingen van greenwashing. Bedrijven moeten specifieke, meetbare details geven over hun initiatieven.

Voorbeeld:
In plaats van te zeggen, “Onze producten zijn milieuvriendelijk”, moet je specificeren, “Onze producten zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en zijn ontworpen om volledig recyclebaar te zijn aan het einde van hun levenscyclus.”

3. Eerlijkheid

Eerlijkheid is essentieel in duurzaamheidscommunicatie. Bedrijven moeten open zijn over hun prestaties en beperkingen. Overdrijven of negatieve aspecten verzwijgen kan de geloofwaardigheid schaden en reputatieschade veroorzaken.

Voorbeeld:
Als een bedrijf uitdagingen tegenkomt bij het behalen van zijn duurzaamheidsdoelen, moet het deze openlijk bespreken en aangeven welke stappen worden ondernomen om ze te overwinnen.

4. Authenticiteit

Authenticiteit houdt in dat de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf echt zijn geïntegreerd in de kernwaarden en activiteiten, in plaats van oppervlakkige marketingtactieken. Authentieke communicatie laat een oprechte toewijding aan duurzaamheid zien.

Voorbeeld:
De “Don’t Buy This Jacket” campagne van Patagonia moedigt consumenten aan om na te denken over de impact van hun aankopen op het milieu, in lijn met de waarden van het bedrijf om consumptie en afval te verminderen.

5. Beheers de taal van duurzaamheid

Effectieve communicatie over duurzaamheid vereist beheersing van de specifieke terminologie en definities met betrekking tot duurzaamheid. Het verkeerd of door elkaar gebruiken van termen kan leiden tot verwarring, misverstanden en wantrouwen.

Voorbeeld:
De term duurzaamheidscommunicatie op zich zorgt al voor verwarring. Sommigen hebben het over duurzame communicatie (hoe je communiceert) in de plaats van over duurzaamheidscommunicatie (waarover je communiceert) Maak ook de termen “recycleerbaar” (kan worden verwerkt tot nieuwe materialen) en “gerecycleerd” (gemaakt van gebruikte materialen) worden los door elkaar gebruikt.

Praktische do’s en don’ts:

  1. Naleving van regelgeving: Blijf op de hoogte van regelgeving zoals de SEC Climate Disclosure Rules en de Green Claims Directive van de Europese Commissie. De Belgische overheid probeert bedrijven hierin te ondersteunen zoals met de publicatie van richtlijnen rond Milieuclaims door de FOD Economie. Zeker de moeite om deze erop na te slaan. 
    Zorg ervoor dat claims onderbouwd zijn en voldoen aan lokale en internationale normen.
  2. Vermijd absolute termen: Termen als “duurzaam” of “milieuvriendelijk” moeten voorzichtig worden gebruikt en worden ondersteund door bewijs. Begrijp en gebruik termen als “klimaatneutraal”, “netto nul” en “CO2-neutraal” nauwkeurig.
  3. Betrek belanghebbenden: Communiceer regelmatig met belanghebbenden, waaronder werknemers, investeerders en de gemeenschap, om vertrouwen op te bouwen en betrokkenheid te bevorderen.
  4. Maak gebruik van de steun van derden: Verkrijg certificeringen en goedkeuringen van gerenommeerde organisaties om duurzaamheidsclaims te valideren en geloofwaardigheid te vergroten.

We kunnen dus besluiten dat effectieve communicatie over duurzaamheid essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen, het verbeteren van de merkreputatie en het betrekken van verschillende belanghebbenden. Door transparant, specifiek, eerlijk en authentiek te zijn en de specifieke taal van duurzaamheid te beheersen, kunnen bedrijven de complexiteit van duurzaamheidscommunicatie navigeren en een positieve impact hebben. Door deze principes te omarmen kunnen bedrijven greenwashing voorkomen, geloofwaardigheid opbouwen en langdurige relaties met hun stakeholders onderhouden.

Wil je ook aan de slag met je duurzaamheidscommunicatie? Dan is onze opleiding ’Talk the Walk: correct communiceren over je duurzaamheidsinitiatieven’ iets voor jou. Schrijf je hier in!

Related Posts